De Bazuin payoff
Vinaora Nivo Slider 3.x

Er is verschrikkelijk veel onrecht in deze wereld. Zo gaapt er een enorme kloof tussen arm en rijk. Nog altijd kennen rijke landen een levensstijl die mensen en aarde uitbuit. Nog altijd zijn meer dan 800 miljoen mensen ondervoed, raken elke dag bijna 14.000 mensen besmet met hiv/aids, sterven elke dag circa 18.000 kinderen aan ondervoeding.

Deze, en veel andere, zeer pijnlijke taferelen dringen in onze huidige gemondialiseerde wereld tot in onze huiskamers door. We kunnen er niet meer omheen.

 

Wij herkennen Gods verlangen naar recht en gerechtigheid voor de mensen om ons heen. De Bijbel spoort ons telkens aan om aan dat verlangen handen en voeten te geven. Zo noemt de profeet Micha (6 vers 8) in één adem trouw zijn, recht doen én ons leven op God richten. Deze drie elementen horen onverbrekelijk bij elkaar. Zo heeft onze Heer, Jezus Christus, ons ook voorgeleefd.

Wij willen Micha’s woorden opnieuw ter harte nemen. Het is een actuele wake up call in een wereld vol onrecht en ontrouw. Deze oproep heeft ons geïnspireerd tot de Micha zondagen. Leven als volgeling van Jezus, geïnspireerd zijn door de Geest van God, blijkt onlosmakelijk verbonden met een sterke betrokkenheid op Gods wereld en de mensen om ons heen.

De Bijbel vertelt ons voortdurend over Gods liefdevolle bedoeling met mensen. Met name Micha dwingt ons met een bewogen hart naar onze naaste te kijken.

In een besef van onze verantwoordelijkheid tegenover God en medemens, willen wij als volgelingen van Jezus Christus gehoor geven aan de oproep van Micha.

 

Het is ons verlangen om Gods liefde voor alle mensen in woord en daad te betonen. God is immers een God van recht en van herstel van geschonden relaties.

 

Daarom hebben wij één keer in de maand een speciale zondag, een Micha zondag.

De invulling hiervan zal regelmatig verschillen, maar wel altijd met hetzelfde doel:

op zondagmorgen de 'kerkbanken' uit en ons gezamenlijk uitstrekken naar de mensen in de directe omgeving van De Schalm.