De Bazuin payoff

ANBI 2021– Rafaelgemeente de Bazuin, Deventer

A - Algemene gegevens
Officiële naam conform statuten: Rafaelgemeenschap Deventer
Publieksnaam: Rafaelgemeente de Bazuin
Kamer van Koophandel nummer RSIN: 824150284
Bezoekadres: Dreef 1, 7414EA Deventer
Postadres: Karel de Grotelaan 18, 7415 DA Deventer
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B - Samenstelling bestuur
De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester

C - Doelstelling en Visie
Doel van Rafaelgemeente de Bazuin is de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes. We hebben besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ons beleid is om met alle middelen mensen te redden voor de eeuwigheid en we doen dit elke dag totdat Jezus Christus de Koning terugkomt. Omdat we niet weten wanneer dat is, doen we iedere dag hetzelfde: Het Koninkrijk van God bekend maken. De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

D - Beleidsplan dit jaar
Het jaar 2021 zal een jaar van zijn, waarin we enerzijds onze activiteiten zullen continueren en anderzijds (nog) meer gaan ontdekken welke plek we als gemeente in Deventer mogen innemen. Door de loop der jaren is de gemeente een specifieke plek geworden voor ouderen. Het is nu de tijd om als gemeente te gaan ontdekken of dit in de toekomnst nog meer volm gegeven kan worden. In 2020 hebben we te maken gehad met een lockdown. Ook voor 2021 zal dit van grote invloed zijn op onze activiteiten. Op zondag zullen we onze wekelijkse samenkomsten hebben in de Schalm. We starten om 10.30 uur. Daarnaast hebben we ook momenten van gebed met elkaar. Het omzien naar elkaar geven we vorm door middel van telefonische contact en via de gemeente-app. Verder blijven we particperen in House of Hope. Middelen & organisatie Door middel van giften vanuit de gemeenschap financieren we onze activiteiten. De landelijke bedieningen, statuten en richtlijnen van Rafael Nederland vormen een paraplu voor onze gemeenschap. De begroting voor 2021 wordt in de officiele jaarvergadering vastgesteld door alle adviesgerechtigde leden van de gemeenschap.

E - Beloningsbeleid
De gemeente kent alleen kostendekkende vergoedingen.

F - Verslag activiteiten vorig jaar
Samenkomsten:
Iedere zondag houden we kerkdienst van 10.30 tot 12 uur in Wijkcentrum De Schalm aan de Dreef 1 in Deventer. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van Covid-19. In de maanden maart tot en met juni 2020 zijn er op advies van de overheid geen samenkomsten geweest. In juli zijn we daar weer mee gestart tot en met eind september. Daarna zijn we voor de tweede keer wegens toename van de besmettingen van Covid-19 gestopt met de samenkomst.

Activiteiten:
1. De impact van Covid-19 is groot bij ouderen. Mensen kunnen last hebben van sombere gevoelens en/of eenzaamheid. Om die reden zijn we een telefooncirkel gestart voor buurtbewoners.
2. De gebedskringen zijn tegelijk met de samenkomsten gestopt.
3. We ondersteunen House of Hope. Dat is een hulporganisatie in Deventer die praktische hulp biedt. Iedere zaterdagochtend ontvangen we buurtbewoners in het Wijkcentrum voor een (gratis) kopje koffie/thee. Met sommigen wordt een spelletje gespeeld of we hebben een gesprek met iemand die iets wil delen of een probleem heeft. We kijken dan naar mogelijkheden om hulp te bieden. Soms maken we een wandeling. We kijken waar de mensen behoefte aan hebben. De ochtend wordt afgesloten met een kop soep en stokbrood.

G - Begroting dit jaar
Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H - Financiële jaarverslag vorig jaar
Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.