De Bazuin payoff

RSIN 824150284

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst
via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Instelling: De Bazuin. Vestigingsplaats: Deventer.
Rafaelgemeente De Bazuin
Bezoekadres:
Dreef 1, 
7414EA Deventer
Postadres:
Postbus 2070, 7420AB Deventer
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mob.nr. 06-50913939
Bankrekeningnummer NL64 RABO 0132 069 253

Doelstelling:

Doel van Rafaelgemeente de Bazuin is de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes.

Beleidsplan 2017-2020:

Visie

We hebben besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ons beleid is om met alle middelen mensen te redden voor de eeuwigheid 
en we doen dit elke dag totdat Jezus Christus de Koning terugkomt. 
Omdat we niet weten wanneer dat is, doen we iedere dag hetzelfde: Het Koninkrijk van God bekend maken.

Plannen en doelen voor de komende jaren:

 • Verbreden van inzet van alle gemeenteleden op alle facetten van het gemeenteleven.
 • Verdiepen van geloofsleven van de gemeenteleden.
 • Versterken van onderlinge band, openheid en dienstbaarheid.
 • Uitreiken naar Deventer met het evangelie en waar nodig praktische en/of pastorale hulp

Middelen & Organisatie

Benodigde middelen:

 • De zondagse diensten, de gebedssamenkomsten en de kringen.
 • Het leidersteam, waarin gewerkt wordt aan duidelijkheid rondom taken en rol van het leiderschap.
 • Het leidersteam wordt soms bijgestaan door de 4 senioroudsten en desgevraagd door de regio-opziener van Rafael Nederland.
 • Voor de wekelijkse samenkomsten wordt gebruik gemaakt van het wijkcentrum De Schalm.
 • De wekelijkse woordverkondiging wordt met regelmaat door externen ingevuld.
 • Pastoraal team om tweedelijns zorg aan te bieden.
 • Kinderwerk om tijdens de zondagse diensten de kinderen op eigen niveau toe te rusten.
 • Huiskringen voor gebed en bijbels onderwijs.

Jaarverslag 2018

In dit verslag is te lezen wat wij - naast de gebruikelijke activiteiten van een kerk - als belangrijke activiteiten hebben gezien. 
Ook de voorlopige resultaten zijn beschreven.

Activiteiten

In de afgelopen jaren geloven wij dat de Heer ons duidelijk heeft gemaakt, dat we ons meer moeten richten op de mensen die wonen in de wijk waarin wij samenkomen.
Daarom zijn wij iedere zaterdagmorgen open geweest van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Wij hebben de buurt uitgenodigd voor een praatje en een kopje koffie. Zo maken we met elkaar kennis. Elke zaterdag zijn er ongeveer 6 tot 12 mensen, die daar gebruik van hebben gemaakt.
Vanuit deze activiteit is er een Alpha-cursus ontstaan, die door 5 mensen is gevolgd. Vanuit deze groep zijn hierop 3 mensen gedoopt.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De bestuurders en vrijwilligers in de gemeente verrichten hun werk onbezoldigd.

 

Rekening van inkomsten en uitgaven

 

 

 

 

 

 Begroting 2018

 Realisatie 2018 

Inkomsten

 

 

 

 

 

Gemeentecollecten

 

 €                   -  

 €               1.049

 

Giften via overmaking

 

 €            18.250

 €             17.875

 

Overig

 

 €                   -  

  €                   30

 

Totaal Inkomsten

 

 €            18.250

 €            18.954

Uitgaven

 

 

 

 

 

Gebouw en diensten

 

 €            12.400

 €             10.252

 

Zending en evangelisatie

 

 €              8.750

 €             10.721

 

Aanbiddingsteam

 

 €                   50

 €                     0

 

Kinder- en jeugdwerk

 

 €                 175

 €                     0

 

Pastorale zorg

 

 €                 100

 €                     0

 

Algemene kosten

 

 €              3.775

 €               2.690

 

 

 

 

 

 

Totaal Uitgaven

 

 €            25.250

 €            23.663

De tekorten komen ten laste van de algemene reserve.

Begroting 2019

Inkomsten

 

 

 

 

Gemeentecollecten

 

 €                  0  

 

Giften via overmaking

 

 €              18.000

 

Overig 

 

 €                      0  

 

Totaal Inkomsten

 

 €             18.000

Uitgaven

 

 

 

 

Gebouw en diensten

 

 €                9.900

 

Zending en evangelisatie

 

 €                9.140

 

Aanbiddingsteam

 

 €                    50

 

Kinder- en jeugdwerk

 

 €                  100         

 

Pastorale zorg

 

 €                  100

 

Algemene kosten

 

 €               2.710

 

Totaal Uitgaven

 

 €            22.000

 De tekorten komen ten laste van de algemene reserve.