De Bazuin payoff
Visie – richting

We hebben besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd.Ons beleid is om met alle middelen mensen te redden voor de eeuwigheid en we doen dit elke dag totdat Jezus Christus de Koning terugkomt. Omdat we niet weten wanneer dat is, doen we iedere dag hetzelfde: Het Koninkrijk van God bekend maken.

Plannen en doelen voor de komende jaren

- Verbreden van inzet van alle gemeenteleden op alle facetten van het gemeenteleven.
- Verdiepen van geloofsleven van de gemeenteleden
- Versterken van onderlinge band, openheid en dienstbaarheid
- Uitreiken naar Deventer met het evangelie en waar nodig praktische en/of pastorale hulp

Middelen & organisatie

Benodigde middelen:
- De zondagse diensten, de gebedssamenkomsten en de kringen.
- Het oudstenberaad, waarin gewerkt wordt aan duidelijkheid rondom taken en rol van het leiderschap.
- Het oudstenberaad wordt aangevuld met de 4 senioroudsten, de leider van coördinatieteam, de tienerleiders en desgevraagd de regio-opziener.
- Voor de wekelijkse samenkomsten wordt gebruik gemaakt van het wijkcentrum de Schalm.
- De wekelijkse woordverkondiging wordt met regelmaat door externen ingevuld.
- Pastorale team om tweedelijns zorg aan te bieden
- Kinderwerk om tijdens de zondagse diensten de kinderen op eigen niveau toe te rusten.
- Tienerwerk om in een veilige omgeving uitgedaagd en opgebouwd te worden.