De Bazuin payoff

                                                                                                                                                                                                                                                        

Rekening van inkomsten en uitgaven      
           Begroting 2016    Realisatie 2016 
Inkomsten        
  Gemeentecollecten                       -                1.287,86
  Giften via overmaking                23.000            20.045,00
  Overig                       -                     98,14
  Van spaarrekening                       -                7.000,00
  Totaal Inkomsten                23.000            28.431,00
               
               
Uitgaven        
  Gebouw en diensten                13.350            12.389,25
  Zending en evangelisatie                      6.190              9.114,91
  Aanbiddingsteam                       50                   56,65
  Kinder- en jeugdwerk                     750                 545,05
  Pastorale zorg                     100                   80,00
  Algemene kosten                  3.750               3359,50
  House of Hope 2016                  1.500              1.500,00
  Totaal Uitgaven                25.690            27.045,36
               
  Totaal Inkomsten - Uitgaven winst/verlies (-)               -2.690              1.385,64
               
  Saldo bankrekening per 31-12-2015   31-12-2016
                       744,98               2.130,62
               
  Saldo spaarrekening             39.239,28             32.429,28
  rente inkomsten op spaarrekening                 190,00    
                   39.429,28