De Bazuin payoff
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Alles wat we in de Bazuin doen, vindt zijn oorsprong in de volgende Bijbelteksten:

  • Mattheus 22 vers 37 tot 40
    U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

  • Mattheus 28 vers 19 en 20
    Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

  • Mattheus 6 vers 10
    Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.